Samtal


Samtal

Vi träffas först för mellan ett och tre inledande och orienterande samtal. Därefter kommer vi tillsammans överens om hur vi går vidare, antingen med avgränsade samtal eller med en längre kontakt.

Stödsamtal

 

Dessa samtal syftar till att vara just ett stöd i den situation du befinner dig i. Det syftar till att sortera och bearbeta tankar och känslor kring händelser i livet. Kontakten kan vara både kort eller mer långvarig.

Psykoterapi

 

Syftar till att du får en ökad självinsikt, och handlar om olika psykiska, relationella och existentiella problem. Kontakten är ofta långvarig.