Start


Välkommen

Jag erbjuder psykoterapi och stödsamtal utifrån en psykodynamisk grund, samtalen är undersökande och bearbetande.

Jag vänder mig till dig som upplever en nedstämdhet, oro eller har existensiella funderingar om livet. Men även till dig som har tankar och funderingar kring din graviditet och förlossning.

Graviditet och Förlossning

 

  • Oro kring graviditet och förlossning
  • Missfall
  • Tidigare traumatisk förlossning

Tankar och Funderingar

 

  • Motstridiga/ambivalenta känslor
  • Nedstämdhet och oro
  • Livssituation

Kontakten kan vara långsiktig eller mer avgränsad. I det inledande samtalet kommer vi överens om vad som passar dig.

 

Varmt välkommen att kontakta mig och boka tid för ett första samtal!

Ulrika Wannfors

Legitimerad psykoterapeut och Legitimerad Barnmorska